Reklama

Kontaktujte nás

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

Prodávající:

JANDADESIGN

Fimberk 180

SKUTEČ  539 73

 

Kupující:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

 

Telefonní kontakt:                  .............................................................

Email pro komunikaci:                       .............................................................

 

Reklamované zboží (dále jen zboží):

 

Plný název (počet ks):                        .............................................................

Obdrženo dne:                                    .............................................................

Daňový doklad č.:                  .............................................................

 

Důvod reklamace (všechny zjištěné závady):

 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

Pokud bude na základě postoupeného protokolu a odborného posouzení reklamace zjištěno, že:

a)       jde o vadu neodstranitelnou

b)       jde o vadu odstranitelnou a na výrobku se vyskytuje více vad (nejméně tři vady – uvedené v protokolu)

c)       jde o vadu odstranitelnou a jde o 3. reklamaci opětovaně vyskytující se vady – doložte předchozí protokoly

d)       jde o vadu odstranitelnou a jde o 4. reklamaci různých vad – doložte předchozí protokoly

Mám zájem o výměnu zboží za nové, totožné a bezvadné.

Mám zájem o vrácení kupní ceny zboží ve prospěch bankovního účtu uvedeného v poznámce.

 

V ostatních případech uznané reklamace bude zboží opraveno a zasláno zpět na adresu kupujícího.

 

Poznámka k vyřízení reklamace:

 

...................................................................................................................................................................

 

 

 

Prohlašuji, že jsem seznámen/a s obchodními a reklamačními podmínkami internetového obchodu provozovaného Prodávajícím a že reklamuji zboží, které bylo zakoupeno v tomto obchodě. Souhlasím s tím, že v případě neuznané reklamace je provozovatel obchodu oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s expedicí při zaslání zboží zpět. Zároveň si jsem plně vědom/a právních důsledků, kterým se vystavuji podvodnou reklamací.

 

Zboží zasílejte kompletní (všechny dodané součásti), zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení přepravcem.

 

 

Adresa pro zasílání či osobní doručení zboží:

JANDADESIGN, Fimberk 180, Skuteč, 539 73

Přiložte kopii daňového dokladu + reklamační formulář + případně předešlá vyjádření k reklamaci zboží

 

 

 

V ............................................. dne ..............................

 

 

.............................................

Podpis


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Žádné novinky.